България е на второ място след Словакия по ранно започване на ежедневната употреба на цигари и на първо място по ежедневна употреба сред 16-годишните. Това са заключенията на новия доклад на Европейския училищен изследователски проект за алкохол и други наркотици. Проучването е осъществено в партньорство с Европейската агенция за наркотиците и се основава на представителни изследвания в 35 европейски държави, сред които 25 страни членки на ЕС. Участвали са общо 99 647 ученици.

Проучването сочи, че употребата на алкохол остава висока сред - 82% от българските ученици са употребявали алкохол през живота си и 53% - през последния месец. Данните за тенденциите обаче показват постоянен спад, като нивата сега са по-ниски спрямо пика през 2003 г., когато двата показателя са били съответно 88% и 65 % за България.

Разпространението на "тежкото епизодично пиене" е достигнало най-ниското си ниво в проучването през 2019 г. (42% за България) след пик през 2007 г. (47% за страната ни).

Разликата между половете в разпространението на този модел на употреба на алкохол се е стеснила с времето (момчета - 39% у нас; момичета 44%).

България на първо място в света по пушещи тийнейджърки

България на първо място в света по пушещи тийнейджърки

Около 11% от младежите между 13 и 15 г. по света пушат

Между 1999 г. и 2019 г. средните стойности за употреба на цигари намаляват по отделните показатели: през целия живот (от 78% за страната ни на 50%); настояща употреба (от 50% за България на 32%) и ежедневна употреба (от 39% на 22% за България).

Установява се и високо разпространение на пушенето на електронни цигари - данните сочат, че българските ученици са на шесто място по ранно начало на употребата им.

България е сред страните, при които се наблюдава значително намаление на употребата на някакъв вид наркотик поне веднъж в живота спрямо предишното проучване - от 30% през 2015 г. на 19% през 2019 г.

Канабисът все още е наркотичното вещество, което най-често се използва от учениците в изследваните страни. В България употребата на канабис поне веднъж в живота (17%) е малко над средната за Европа, като настоящата му употреба (през последните 30 дни) съвпада със средното европейско ниво - 7,1%. За България относителният дял на момичетата леко превишава относителния дял на момчетата по показателя "употреба на канабис поне веднъж в живота" - нещо което се отчита в само още две европейски страни - Словакия и Малта. При настоящата употреба (през последните 30 дни) на канабис разпространението й при момчетата е по-високо (8,0%), отколкото при момичетата (6,2%).

У нас оценката за високорисковата употреба на канабис (4,9%) е малко над средната за Европа, като на по-голям риск от развитие на проблеми, свързани с канабис, са изложени момичетата.

Българчетата сред най-често посягащите към алкохол, тютюн и захар в Европа

Българчетата сред най-често посягащите към алкохол, тютюн и захар в Европа

Юношите у нас са на последно място по подкрепа, която чувстват от семейството си

България е сред страните, в които учениците най-малко употребяват лекарства без лекарско предписание с цел дрогиране (4,3%). Страната ни е под средното европейско ниво и на употреба сред учениците на нови психоактивни вещества, но е над средното по отношение на употребата на синтетични канабиноиди (4,3%) и синтетични катинони (1,8%).

Проучването показва, че хазартът за пари се е превърнал в популярна дейност сред учениците в Европа. България е над средното европейско ниво по участие на учениците поне веднъж в хазартни игри (игрални автомати, карти или зарове, лотарии) през последните 12 месеца, като единствено при участието в залагания на спорт е малко под средното европейско ниво. 11% от българските ученици са участвали поне веднъж през последната година в онлайн залагания за пари.

Относно употребата на смартфони и таблети България е страната с най-висок относителен дял (22%) сред играещите игри 6 и повече часа в неучебни дни. Същевременно ние сме една от страните с най-висок относителен дял на учениците, които не използват социални медии (15% в учебни дни и 10% в неучебни дни), но и сме сред страните с най-висок относителен дял на учениците, които са ползвали социални медии 6 и повече часа на ден през последните 7 дни.