Българският червен кръст ще обучава по първа помощ служителите от специализираните полицейски сили.

Утре от 9 часа в сградата на БЧК започва обучителен курс по оказване на първа долекарска помощ за служителите от "Специализирани полицейски сили за опазване и възстановяване на обществения ред" към Столичната дирекция на вътрешните работи.

Двете институции си сътрудничат от 1993 г. насам. БЧК и МВР обединяват усилията си за повишаване на квалификацията на служителите на реда чрез запознаване с методите и начините за оказване на първа долекарска помощ. Целта е те да са подготвени да помагат на нуждаещите се при изпълнение на служебните си задължения.

Пример за необходимостта от подобни знания и тяхното навременно прилагане е обявеният днес за "Полицай на годината" Стойчо Яковски от Пловдив.

Преди месец полицай Яковски спаси живота на 4-годишно дете, като приложи наученото в курсовете на БЧК.

Отличеният за героизъм служител на реда е младши автоконтрольор от Областната дирекция на МВР. Той участва в множество акции, посветени на безопасността на движението. Освен това полицаят на 2018 г. е инструктор по самоотбрана по българското бойно изкуство Да Дао.