Европейската комисия изпрати на България четири писмени предупреждения.

Те се отнасят за четири отделни случая на неосигуряване на адекватна защита на природното наследство на страната. Три от предупрежденията засягат строителство в защитени зони, а четвъртото се отнася до действащото законодателство.

Първата процедура е заради ски-центъра в Банско. От комисията посочват, че там държавата е разрешила строителството на туристически и спортни съоръжения в защитен район на Пирин, без да направи оценка за въздействието им върху околната среда и рисковете за нея.

По аналогичен повод е и втората от наказателните процедури. Тя засяга Община Царево, където също се извършват строителни дейности в защитени територии, също без оценка за въздействие. Така природата в крайбрежната зона е изложена на риск, смятат от ЕК.

Третата процедура срещу страната ни е също е заради строежи по морето. Тя се отнася за защитената зона Емине-Иракли, където по поречието на река Вая вече са били унищожени важни местообитания.

Четвъртата наказателна процедура засяга самото законодателство на България за околната среда. Според Европейската Комисия то не е изцяло съгласувано с Директивата за местообитанията, която е ключова за опазване на флората и фауната в Евросъюза. От неспазването й произтичат и констатираните нарушения.

Практическите последици от недоброто въвеждане на директивата са станали очевидни след разрушаването на важни местообитания вследствие на строителни работи по поречието на река Вая в защитената територия Емине-Иракли, което е предмет на четвъртото писмо, изпратено от Европейската комисия.

Българските власти имат два месеца за коригиращи действия по всеки от четирите проблема. Ако такива не последват, ще им бъде изпратено второ и последно писмено предупреждение. Ако и от него липсва резултат, случаите ще бъдат внесени в Европейския съд.

Въпреки че заема само 2.5 % от общата площ на ЕС, в България се срещат близо 70% от защитените видове птици в Европа, и около 40 % от европейските защитени местообитания, посочи европейският комисар по околната среда Ставрос Димас.
Той добави, че това изключително природно разнообразие трябва да бъде защитено, тъй като законодателната защита е единственият сигурен начин да се запази бъдещото икономическо и социално благоденствие.

Очаквам от България да съгласува своето законодателство с европейските изисквания, и преди всичко да осигури нейното правилно прилагане на практика, в реалните случаи, каза още комисарят.