Обявиха конкурс за избор на нов генерален директор на БНР на днешното заседание на Съвета за електронни медии (СЕМ), предаде обществената медия. 

Освен описаните подробно в Закона за радио и телевизия изисквания към кандидатите за генерален директор на Българското национално радио, членовете на СЕМ решиха кандидатите да имат поне три години управленски стаж. 

Документи и концепции ще се приемат всеки ден от 1 до 15 април от 9.00 до 17.00 часа. Проверките за редовността на документите ще продължи до 20-и април.

Допуснатите кандидати ще станат ясно до 10-и май. Събеседванията с тях ще бъдат в рамките на три дни - на 11-и, 12-и и 13-и май. До 20-и май от СЕМ трябва да изберат кой ще бъде новият генерален директор на Българското национално радио. 

Сегашното ръководство на БНР до края на тази седмица трябва да изпрати в Съвета актуалното финансово състояние на медията. След това този документ трябва да бъде качен на сайта на СЕМ, за да могат кандидатите за генерален директор да бъдат информирани. 

Журналисти от общественото радио ще могат да задават въпроси на бъдещия си началник по време на интервюто с кандидатите. То ще бъде в рамките на 30 минути за всеки един. 

Гласуването на членовете на Съвета за електронни медии за генерален директор ще е явно. При повече от трима кандидати СЕМ ще проведе двустепенно гласуване, което протича при следния ред: Измежду допуснатите до участие кандидати всеки член на СЕМ ще посочи трима, които подкрепя.

Измежду тези трима кандидати, събрали най-много явен брой гласове, всеки член на СЕМ ще посочи кандидата, за когото гласува. За избран ще се смята този кандидат, който е получил най-малко три гласа.