Набират заявления на кандидатите за получаване на еднократна стипендия по инициативата "Подкрепи една мечта". Организаторите са от Администрацията на президента. Документи се събират до 31 октомври.

Стипендията е за младежите в неравностойно положение, които през академичната 2019/2020 ще са студенти в първи курс. Финансова подкрепа ще получат и учениците от 12 клас, които са настанени в социални домове, и които са завършили с отличен успех учебната 2018/2019 г. 

Президентът ще дари 33 000 лв. по инициативата "Подкрепи една мечта"

Президентът ще дари 33 000 лв. по инициативата "Подкрепи една мечта"

Ще отидат за образование на

По предварителна информация, близо 20 са зрелостниците от инициативата, които ще продължат образованието си във висше училище или професионален колеж. Това са младежи, които са израснали без родителска грижа или имат намалена работоспособност заради зрително или слухово увреждане.

Условията и редът за получаване на еднократната финансова помощ са публикувани на интернет страницата на държавния глава. Кандидатите могат да попълнят заявления по образец, които могат да изтеглят от сайта, и да приложат посочените документи.

И тази година необходимите удостоверения от Агенцията за социално подпомагане и социалните услуги по места ще се събират по служебен път.

Крайният срок за подаване на документите е 31 октомври 2019 година, лично или по пощата, на адрес: гр. София, бул. "Дондуков" № 2.