"През 2016 и 2017 г. количествата на едрогабаритните отпадъци (ЕГО) са се увеличили почти двойно." Това стана ясно на конференция на Столична община на тема "Разделно събиране на отпадъци за по-чист въздух". 

От общината уточниха, че едрогабаритните отпадъци представляват значителна част от неидентифицираните проблеми, които са свързани и с качеството на въздуха.

Основно в Столична община едрогабаритите отпадъци включват мебели - маси, столове, легла, дивани.

В завода във Враждебна постъпват най-много мебели и дървесина - 66 %.

Като едрогабаритни отпадъци (ЕГО) попадат и такива от ремонтни дейности.

"Желанието ни е те да бъдат разделяни при тяхното изхвърляне, защото третирането на този тип отпадъци е по-сложно ", заяви Петър Трайков от Дирекция "Управление на отпадъците".

Като основни проблеми той посочи нерегламентираното изгаряне на горивните материали от ЕГО.

Трайков подчерта, че не съществува ясна дефиниция в Закона за управление на отпадъците за това какви отпадъци попадат в определението на ЕГО.

По думите му голяма част от тях все още се изхвърля в контейнерите за смесени битови отпадъци и липсва ефективен контрол за установяване на нарушителя.

Общината работи и по проект "Стимулиране на гражданското участие в процеса на рециклиране" (BAS), който се осъществява в няколко балкански страни.

Проектът цели създаването на местни стратегии и планове за успешно разделяне на отпадъците.

Предстои да бъде изградена система за сметосъбиране и сметоизвозване. Пилотният проект цели събиране на информация, която ще послужи за въвеждането на бъдещ механизъм за определяне на таксата "Смет".

Зам.-кметът в направление "Зелена система, екология и земеползване" Йоана Христова заяви, че системата за разделно събиране на територията на община функционира.

Тя постави акцент върху мерки за насърчаване на гражданското участие, а чрез платформа се обменят добрите практики измежду отделните региони.

Христова обясни, че 300 домакинства от 4 блока в район "Надежда" се включват в пилотния проект, като всяко домакинство получава необходимите съдове за разделно събиране на отпадъците. Проектът с участието на гражданите ще продължи 12 месеца.

Чрез проучване от Столична община установяват, че най-предпочитани са контейнерите за събиране в дома и използването на един специализиран контейнер за био отпадъци.

"Когато говорим за разделно събиране на отпадъците, все още мислим за разделно събиране на опаковките" заяви кметът на столицата Йорданка Фандъкова. Системата за разделно събиране и сепариране в София работи вече 10 години.

Тенденцията показва, че софиянци все повече събират отпадъка си разделно.

"В общината се разделят 9 вида значими отпадъци - едрогабаритни отпадъци, био и зелени отпадъци, електрически, електронни отпадъци, както и текстилни", посочи кметът.

Според нея е важно хората да знаят къде да изхвърлят старите си гуми, дрехи и мебели.

Фандъкова подчерта, че общината продължава да работи за по-чист въздух в столицата.

Изграждането на горивна инсталация заедно с "Топлофикация" е третата фаза, по която общината работи.

Отделянето на опасните отпадъци става чрез изградена система по два начина - на специални площадки ежемесечно в различни квартали и системата "от врата до врата", която гражданите могат да заявят.

Средно 1200 т. смесен битов отпадък дневно влизат МБТ.

За 2017 г. преработените отпадъци от завода за механично сепариране са над 356 000 т.

Общината работи по проект и за изграждане на центрове за повторна употреба на отпадъци, по който все още няма финансиране.