Всички бензиностанции в Бургас отговарят на изискванията за опазване на атмосферния въздух.
Това са установили при проверки експерти от Регионалната инспекция по околната среда и водите.

Проверките по бензиностанциите за въвеждане на система за улавяне на бензиновите пари започнаха преди година.Всички проверени обекти са изпълнили дадените предписания, съобщават от инспекцията, цитирани от „Бургас инфо".

Предстоят проверки на някои бензиностанции и газостанции в малките населени места в областта.

Съгласно нормативните изисквания за ограничаване на емисиите от летливи органични съединения, бензиностанциите на територията на населените места трябва да бъдат оборудвани със система, която да улавя бензиновите пари, изтласквани при зареждане на резервоарите и да ги връща обратно в цистерните.

Изискванията на Наредбата се прилагат за всички новоизградени бензиностанции, за действащите с производителност по-висока от 1000 куб. м. годишно, както и за действащите бензиностанции, разположени в жилищни квартали или на работни площадки, независимо от тяхната производителност.