Министерството на околната среда и водите предупреждава за покачване на нивата на реките.

От ведомството посочват, че заради валежи през днешния ден ще има по-значителни повишения във водосборите на Огоста, Искър, Вит, Осъм, Янтра, както и в горните части на водосбора на Тунджа, Рило-родопските и Старопланинските притоци на Марица, водосбора на Арда, в долните части от водосбора на Струма и притока ѝ Струмешница и във водосборите на реките Места и Доспат.

В утрешния ден речните нива ще се понижават във водосборите западно от Янтра и в по-голяма част от Източнобеломорския и Западнобеломорския басейн.

Поради валежи речните нива ще се повишават в останалата част от Дунавски басейн, Черноморски басейн, родопските притоци на Марица и водосбора на Арда, а в резултат на оттичане ще има повишения в долните течения на основните реки от Западнобеломорския басейн.

Сряда: Оранжев и жълт код за дъжд и лошо време

Сряда: Оранжев и жълт код за дъжд и лошо време

Прогноза за времето