Над 30 акта издават експертите от екоинспекцията в Шумен на билкари, съобщи БНР.

До 20 януари собствениците и ползвателите на пунктове за събиране на лечебни растения е трябвало да предадат отчети за набраните и изкупени количества през 2018 г.

Миналата година дейност са развивали 150 пункта. При проверка на постъпилите отчети са установени изкупени количества, които надвишават разрешените, както и липсващи разрешителни за бране на билки.

Според Закона за лечебните растения тези нарушения се санкционират с глоба от 100 до 1000 лв. за физическите лица и от 200 до 2000 за юридическите.

През миналата година най-голям е бил интересът към липовия цвят, цвят бъз, цвят глог и коприва.