От "Български пощи" ЕАД уведомяват, че социалните помощи декември ще се изплащат до 20-ти този месец.

То е по искане на Агенцията за социално подпомагане.

Помощите ще се изплащат в пощенските станции в страната.