2 000 души у нас ще участват в рамките на Паневропейска инициатива за проучване на застаряващите общества в Европа, съобщи БНР.

Предвидено е изследването да обхваща жизнената история на хората - от ранното им детство, през условията, в които са израснали, семейната им среда, образованието, работата, трудовия им опит, до децата и внуците им. Изследването ще обхване и пенсионирането на хората, както условията, в които живеят, след като се пенсионират.

Според Екатерина Маркова от Института за изследване на обществата и знанието при БАН, която е и координаторът на проекта от българска страна, проучването предоставя уникален шанс на страната ни. "Това изследване не се занимава толкова с нагласите на хората на 50 и повече години - относно стареенето и пенсионирането, а изследва техния живот", допълни тя.

В страната ни изследването ще започне в началото на този месец и ще приключи в началото на септември.

Проектът започва през 2004 година и в обхвата му влизат 11 държави. Изследването всъщност представлява "панелно дълбочинно изследване на процесите на стареене" - хората, които се изследват са от една и съща възрастова група. От 2004 г. до сега по проекта са изследвани 120 хил. души на възраст на 50 и повече години. През настоящата 2017 г. ЕК увеличи финансирането и обхвата на проекта, който вече включва всичките държави членки на ЕС, както и Израел.

Според Маркова проектът е мащабен и има реално отражение в обществата в Европа. Като пример тя посочи, че в Словения е направена модификация в пенсионната си реформа вследствие на резултатите от проекта. Често държавите използват и резултатите във връзка със здравната политика и демографските стратегии.