От Пътна полиция напомнят, че от 1 януари 2019 г. наложените глоби по Закона за движението по пътищата могат да бъдат платени по следната банкова сметка към "Обединена българска банка":

BG 22 UBBS 8888 3122 9441 01

BIC код: UBBSBGSF

Глобите по електронни фишове за нарушения на Закона за движението по пътищата, свързани със скоростните режими (серия "К"), се заплащат на следната банкова сметка към БНБ:

BG 64 BNBG 9661 3100 1477 01

BIC код: BNBGBGSD

Средствата се превеждат на името на Фонд за безопасност на движението.

От 1 януари 2019 г. глобите по електронни фишове (серия "Г") и по наказателни постановления, издадени за нарушения на Кодекса за застраховането, се заплащат по следната сметка към ОББ:

BG 04 UBBS 8888 1000 9137 40

BIC код: UBBSBGSF

Средствата се превеждат на името на Гаранционен фонд.

Всички глоби за нарушения на Закона за движението по пътищата може да бъдат заплатени и чрез терминални устройства ПОС в структурите на МВР.