Сдружението на кметовете на малки населени места настояват и селата със 100 жители да могат пряко да избират кмет, а не той да им бъде назначаван и всеки кмет или кметски наместник да разполага с определен бюджет- това те искат в отворено писмо до центалната власт, съобщи БНР. 

"В България 28 области и 265 общини в тях всеки сам решава как да тълуква и прилага законите. В някои общини действително на малките общини са предоставени бюджети и те са второстепенни разпоредители, което и нашето виждане", заяви Стоян Трифонов, заместник председател на Сдружението на кметовете на кметства и кмет на старозагорското село Змейово.

По мнението му големият кмет трябва да предостави бюджет на малките населени места, за да могат те да се развиват.

Кметовете по общини сами решават дали да се предостави този бюджет - не знаем кое е водещото в този случай - политическа принадлежност или настоятелността, отбелязва Трифонов. 

Там където кметовете имат собствен бюджет, състоянието на населеното място е коренно различно.

Всички села - 51 на брой , в Старозагорско разполагаме с 1000 лева на година. На всяко шестмесечие имаме право да похарчим 50 лв. за канцеларски материали. А има населени места, които не разполагат с нищо. Правим много неща за собствена сметка, пояснява Трифонов.

От Сдружението на кметовете на кметства искат и в малките населени места хората да си избират кмет.

"В тези до 350 човека се назначават кметски наместници. Но по този начин кмета на общината решава кой да назначи. Тоест този човек няма да защитава интересите на хората от населеното място. Има и малки села, в които на хартия има назначен кметски наместник, а в действителност няма такъв, уточняват от сдружението.

Да се спазва и Законът за общинската собственост, според който не по-малко то 30 на сто от наемите и приходите на територията на населеното място трябва да се връщат в населеното място - това искат още от Сдружението.

"До стотинка всичко отива в голямата община",каза Трифонов и допълни, че на 21 септември ще се съберат кметове и ще направят мълчалив протест по тези теми с очакване централната изпълнителна власт да ги чуе.