Медицинският университет в Плевен започва изграждането на нов комплекс за Факултет по ветеринарна медицина. За целта през март 2022 г. правителството възложи на ректора да сключи договор за покупка на имот в полза на държавата, за обявяване на имота за публична държавна собственост и предоставянето му безвъзмездно за управление на висшето училище, съобщава Правителствената информационна служба.

Обявената от община Плевен продажна цена в размер на 1 906 300 лв. без ДДС е с 44 300 лв. по-висока от размера на средствата, предвидени в решението на правителството от месец март - 1 862 000 лв. Министерският съвет реши имотът да се закупи на цена 2 287 560 лв. с включен данък добавена стойност в размер на 381 260 лв.

Решението не изисква допълнителни средства от държавния бюджет, като разликата от 425 560 лв. е в рамките на утвърдения бюджет на Медицинския университет - Плевен.

Засега не се съобщава, кога ще започне преподаването на ветеринарна медицина в Плевен. В момента ветеринарна медицина се преподава в Тракийския университет в Стара Загора и в Лесотехническия университет в София. 

В плевенския Медицински университет освен медицина се преподава фармация, както различни бакалавърски специалности в областта на здравните грижи, общественото здравеопазване и здравия мениджмънт.