Европейската комисия публикува резултатите от проучване на Евробарометър относно правата на пътниците в Европейския съюз. Според него едва 43 % от гражданите на ЕС, които са пътували със самолет, железопътен транспорт на дълги разстояния, автобус или ферибот през последните 12 месеца, знаят, че в ЕС са въведени специални права за пътниците.

Проучването е проведено между 19 февруари и 4 март 2019 г. и в него са участвали 27 973 граждани на ЕС.

32 % от всички респонденти (включително тези, които не са пътували с един от посочените по-горе видове транспорт през последните 12 месеца) знаят, че в ЕС те разполагат с права при пътувания с въздушен, железопътен и автобусен транспорт или с фериботи.

Едва 14% знаят, че тези права важат и за въздушния транспорт, 8% — за железопътния транспорт, 5% — за автобусния транспорт и 3% — за пътуванията с кораб или ферибот.

Делът на запознатите с правата на пътниците е по-висок сред респондентите, които са пътували с поне един от посочените видове транспорт (43% спрямо 32%), макар той да остава под 50 % от анкетираните.

Делът на пътниците, които считат, че са били добре информирани за правата си от страна на транспортните дружества преди началото на пътуването варира в зависимост от вида транспорт: 40 % при въздушния транспорт, 29 % при корабите или фериботите, 26 % при железопътния транспорт и 26 % при автобусните превози.

Делът на пътниците, които са се сблъсквали с проблеми и са подавали жалба е по-голям при пътувалите със самолет, отколкото при другите видове транспорт: 37% при въздушния транспорт срещу 26% при автобусния, 24% — при железопътния и 18% — при пътуващите с кораби и фериботи. Общо за всички видове транспорт: 26%.

При респондентите, които са се сблъсквали с проблеми при пътуване, но не са подавали официална жалба (72%), най-изтъкваната причина за пасивност е усещането, че подобна жалба би била безполезна (45%) и на второ място — че паричната компенсация не си струва усилието (25%).

При пътниците, срещнали проблем по време на пътуване с въздушен транспорт през последните 12 месеца, 53 % посочват, че авиокомпанията се е отзовала по някакъв начин (предлагайки храна и напитки или алтернативен полет, възстановяване на цената на билетите, финансова компенсация, настаняване и т.н.) независимо от това дали пътниците са подали жалба или не.

Едва 43% от респондентите, пътували с железопътен превоз, и 38% от пътувалите с автобус, кораб или ферибот, посочват, че транспортните дружества са съдействали на пътниците.

Адина Вълян, комисар по въпросите на транспорта, пояснява, че ЕС е единственият регион в света, където гражданите разполагат с пълен набор от права, осигуряващи защита по време на пътуване. Според нея обаче тези права трябва да бъдат по-популярни и по-лесни за разбиране и прилагане.

Вълян уточнява, че затова Комисията предлага правата на пътниците във въздушния и железопътния транспорт да бъдат актуализирани.

Правата на пътниците се определят на равнище ЕС. Те се прилагат от доставчиците на транспортни услуги, а националните органи отговарят за контрола по прилагането им. Различията в практиките между отделните държави затрудняват пътниците и те не винаги имат яснота към кого да се обърнат и какво да направят, особено предвид факта, че пътуванията им в ЕС са често пъти трансгранични.

Комисията вече полага допълнителни усилия за внасяне на повече яснота по темата и за това пътниците да бъдат по-добре запознати с правата си. За целта тя прави законодателни предложения за правата на пътниците във въздушния и железопътния транспорт, издава насоки и предоставя редовна информация за съдебната практика в тази област. Също така Комисията е започнала кампания за повишаване на осведомеността.