Омбудсманът Диана Ковачева изпрати искане да се компенсират гражданите, които са останали без топла вода по-дълго от първоначално обявения срок за ремонт в столичния квартал "Драгалевци".

Препоръката си омбудсманът е изпратила до председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) доц. д-р Иван Иванов и до изпълнителния директор на "Топлофикация София" ЕАД инж. Александър Александров.

В институцията на омбудсмана са постъпили много жалби от жители на района заради безпрецедентно продължителното спиране на топлоснабдителната услуга - близо три месеца и то в условията на епидемична обстановка. Докато не е имало топла вода е започнала и учебната година.

Предварително обявените от "Топлофикация София" ЕАД срокове за изпълнение на ремонтните дейности и строително-монтажни работи не са спазени, а гражданите са недоволни и липсата на своевременно информация кога ще им бъде възстановено подаването на гореща вода.

Диана Ковачева настоява също КЕВР да извърши извънредна проверка на столичната топлофикация за причините, довели до тежката ситуация.

Общественият защитник припомня, че на 2 юни тази година на сайта на КЕВР е публикувана информация, според която енергийният регулатор е изискал от ръководството на "Топлофикация София" ЕАД в 3-дневен срок да предостави изчерпателна писмена информация по обявения график за извършване на планови ремонти и строително-монтажни работи през неотоплителните месеци. Дружеството е следвало да посочи конкретни данни за броя на засегнатите абонатни станции и броя на засегнатите клиенти. Комисията е изискала и информация относно възможностите за оптимизация на планираните дейности с цел максималното им ускоряване.

"Резултатите от предприетите от КЕВР действия за съжаление не станаха известни на обществото", отбелязва омбудсманът и настоява в 14-дневен срок председателят на Комисията да прецени възможностите да се изиска от дружеството да изплати справедливи компенсации на засегнатите граждани за всеки ден закъснение на ремонтите спрямо първоначалните срокове.

В препоръката към изпълнителния директор на "Топлофикация София" ЕАД доц. Ковачева поставя също така искане да бъде създадена необходимата организация и контрол за пълно и качествено възстановяване на увредената в хода на реконструкцията обществена инфраструктура в кв. "Дървеница" - зелени площи, детски площадки, улици и тротоари.