Общинските администрации в Сливенска област са занемарили опасно язовирите и съоръженията към тях.

Незабавни мерки трябва да се предприемат по отношение на потенциално опасните водни площи в селата Прохорово, Горно Александрово и Злати войвода.

Трябва да се почистят реките от растителност, да се ликвидират сметищата в коритата им, да се премахнат от напоителни канали и дерета всички незаконни гаражи, селскостопански постройки, бентове за напояване и рибарници.

Това е предписанието на комисия на областната управа, която разследва състоянието на потенциално опасните водни обекти и проводимостта на речните корита в Сливенско.

Липсата на официален регистър затруднява идентифицирането на язовирите, за някои от които не съвпадат дори имената в картите и документите на общините и в списъците на Гражданска защита и Басейнова дирекция.

Комисията задължава общинските кметове да създадат регистър за отразяване на техническата информация и уточняване на наименованията на язовирите и микроязовирите.