С повишено внимание през следващите два дни да се следят реките Искър при Нови Искър, Лесновска, Вит, Осъм и Марица до Първомай, препоръчват експерти от дирекция „Води" на МОСВ.

Това показва техен анализ, направен на основата на сегашното състояние на посочените реки и прогноза на Световната метеорологична организация с център Лондон за валежите у нас през следващите дни.

Съществува риск от висока вълна по тези реки и предупреждението е с цел превенция на населените места по поречията им.