Намаляване на извършените нарушения и увеличение на броя на задържаните след футболни срещи отчитат данни на Главната дирекция "Национална полиция" за есенните полусезони на 2017/2018 г. и на 2018/2019 г.

От статистиката става ясно, че задържаните през миналогодишния есенен полусезон са били 51, а през този - 66. Извършените правонарушения обаче са по-малко.

Статистиката сочи почти двойно намаляване на случаите на използване на пиротехника на такива спортни събития - от 776 за есенния полусезон на 2017/2018 г. през последния са регистрирани 412 случая. Повишена е административнонаказателната дейност, което е видно от двойното увеличение на наложените наказания - от 18 за есенния полусезон на 2017/2018 г. през настоящия те са вече 39.

Най-често са налагани глоби - в 28 от всичките 39 случая, но вече има и наказани с полагане на безвъзмезден труд в полза на обществото - 10 случая.

Почти два пъти е увеличението и на броя на наложените принудителни административни мерки - от общо 22 за миналия полусезон, през този подобни са наложени на 39 лица. Такава мярка има изключителен превантивен и възпиращ ефект, тъй като онези, на които тя е налагана, не могат да посещават футболни срещи за срок от една до пет години в България и чужбина.

Припомняме, че от есента на 2018 г. са в сила приетите промени в Закона за опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия.