15-процентна отстъпка от таксата за битови отпадъци за тези търговци в Пазарджик, които използват само оксо- или биоразградими торбички и опаковки.

Това предлага общинският съветник от ВМРО Благо Петров, който е внесъл в Общинския съвет предложение. Тази точка ще се дебатира на предстоящото заседание в края на месеца.

Търговците ще подават в община Пазарджик декларация, че ползват екоторбички, които са изработени само от хартия, памук, юта и други екоматериали.

Декларацията ще се подава до края на годината, предхождаща годината, за която се дължи таксата. За ползване на отстъпката за 2009 година, декларацията трябва да бъде подадена до 31 декември 2008 година.

В предложението не е уточнено дали търговците, които започват дейността си в средата на година ще могат да ползват някаква отстъпка. Не е ясно и кой ще контролира истинността на декларацията на претендиращите да ползват 15% отстъпка.