В днешно време 80% от информацията е базирана и пазарът на технологиите се оценявана на около 400 млрд. лева годишно. Няма технологично решение, технологично средство или технологична индустрия, която да не използва географските информационни системи.
Това обяви транспортният министър Росен Желязков по време на конференция, посветена на 20-тата годишна на Световния ден на Географските информационни системи (ГИС).

ГИС технологиите намират все по-голямо приложение, защото това не са само карти, данни и модели, а това е съвкупност от подлежаща на споделяне информация, която е гаранция за съвместимост, прозрачност и ефективност, посочи транспортният министър.

В Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС) в момента се реализира един голям проект от ЕСРИ България, който ще даде възможност за събиране на управление, обработване и споделяне на информация за инфраструктурата на държавата. Това ще доведе до бързо развитие на високоскоростните мрежи, изтъкна Желязков.

Евгения Караджова, управител на ЕСРИ България обясни, че Географските информационни системи са хуманна технология, която ни помага да разберем нашия свят и човешкото влияние върху него.

По време на конференцията бяха обсъдени най-новите технологични възможности на Географските информационни системи и ефективното им използване за нуждите на опазване на околната среда, управление при кризи, градско планиране и много други.

Нещо повече - бяха представени още Интегрирана ГИС платформа на Министерство на вътрешните работи за криминални анализи, управление при кризи и осигуряване на обществения ред, Информационна система за агростатистика на Министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ), ГИС система за управление на индустриални зони и др.

Сред международните специалисти, които взеха участие във форума, е Стефан Йенсен, директор на отдела за управление на данни в Европейска агенция по околна среда (ЕАОС). Той представи приложението на ГИС технологиите в подкрепа на европейските политики за екология и опазване на околната среда.

Пино Нобиле, директор "Геопорстранствени технологии" в централния офис на НАТО в Брюксел, също ще се включи в конференцията. Той представи ГИС системата на НАТО, базирана на ArcGIS, която подпомага дейностите по планиране и управление, и която се явява основна ИТ платформа за анализи, взимане на информирани решения и сътрудничество.