108 866 безплатни електронни винетки са издадени на хора с увреждания от началото на 2019 г., съобщиха от АПИ. За същия период на миналата година (от 01 до 28 януари 2018 г.) от АПИ са дали 101 765 броя годишни хартиени винетки за леки автомобили.

Припомняме, Наредбата за отпускане на безплатни винетни стикери регламентира кой има право на това.

От 2 януари започва приемането на заявления за безплатни винетки

От 2 януари започва приемането на заявления за безплатни винетки

Социалните служби съветват хората да не бързат, за да не стават опашки

Това са хората с 50 и над 50 % намалена работоспособност, както и на лицата или семействата, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст. Безплатната винетка е за сметка на бюджета на АПИ.

За да се възползват от това право, хората с увреждания могат да подадат заявление лично в дирекция "Социално подпомагане" по настоящ адрес или с писмо чрез лицензиран пощенски оператор или по електронен път съгласно Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.

Социалните имат 7-дневен срок за обработка на документите. От Агенцията за социално подпомагане (АСП) изготвят и предоставят по електронен път чрез защитен канал на АПИ дневна заявка за издаване на безплатни годишни електронни винетки, която се издава до края на следващия ден.

Валидността на винетката може да бъде проверена на сайта на АСП (http://www.asp.government.bg/proverka-na-vinetka).

От пътната агенция увериха, че до момента са продадени 630 025 електронни винетки за 45 273 034 лева. На 28 януари е бил най-големият ръст в продажбите - купени са 50 896 електронни винетки, от които 39 041 са годишни. Общият брой на продадените годишни е-винетки до момента е 370 136.