Разходите за пенсии за периода от януари до ноември включително са в размер на 12 161,9 млн. лв., което е 98,5% изпълнение на плана за годината. Те са с над 2 млрд. лева или с 20,2% по-големи спрямо същия период на 2020 г., което се дължи на изплатените добавки от 50 и 120 лева, на по-високите минимални размери на пенсиите, както и на увеличения максимален размер на пенсиите от 1 януари 2021 г. Това съобщиха от НОИ.

Разходите за изплащане на парични обезщетения и помощи по Кодекса за социално осигуряване към 30 ноември пък са в размер на 1 849,7 млн. лв. - с 88,4 млн. лв. повече спрямо същия период на миналата година.

Преизчисляване на пенсиите с Бюджет 2022 няма да има

Преизчисляване на пенсиите с Бюджет 2022 няма да има

Хасан Адемов иска да се прави разлика между преизчисляване, актуализация и осъвременяване

Отчетените приходи в Учителския пенсионен фонд са 83,8 млн. лв., което представлява 96,0% изпълнение на плана за годината. Постъпилите приходи са с 8,2 млн. лв. повече на годишна база.

Общо отчетените разходи на фонда към края на ноември възлизат на 48,3 млн. лв. и са с 5,7 млн. лв. повече в сравнение със същия период на 2020 г.