Международната организация по миграция се ангажира със създаването на Център за настаняване на непридружени деца. Това заяви Радослав Стаменков, ръководител на мисията в България по време на кръгла маса на тема "Възможности за по-добра закрила на децата бежанци в България".

Стаменков изтъкна, че подобна услуга от резидентен тип е необходима като за целта било необходимо отговорните институции да осигурят сграда, която да може да се ползва, а международната организация се ангажира с обезпечаването на услугите в самия център и неговото изграждане като такъв.

Стаменков посочи още, че през тази година предстои изграждането на безопасни зони в центровете за настаняване на бежанци в София и в Харманли. "Миграционният натиск е много динамичен. Все още има много голям брой на деца", допълни Стаменков. По думите му е необходимо дългосрочно ангажиране и стремеж за решаване на тези проблеми.

Представителят на Върховния комисариат по бежанците към ООН Матайс Льо Рут посочи, че у нас няма бежанска криза, но има криза по отношение предоставянето на закрила на децата у нас.

Мария Хесус Конде, кяото е представител на УНИЦЕФ, коментира, че в световен мащаб се увеличава броят на децата, които търсят убежище.

Това изтъкна и Клер Арно, регионален мениджър на проекти за закрила на детето, финансирани от " Тер дез ом". Той представи и данните от осъществения регионален проект "Да подобрим живота на децата бежанци в Европа". Организацията работи в сферата на антитрафика, закрилата на деца на път, укрепване на системата за закрила на детето чрез подпомагане на експерти в областта. Партньор на организацията у нас е БЧК.

През 2016 г. в центровете "Военна рампа", "Овча купел" и "Враждебна" са установени общо 2 772 непълнолетни. Основната част от тях идват от Афганистан - 2048. Към 26-ти май 135 непридружени непълнолетни деца са настанени в центровете на Държавна агенция за бежанците. 819 са децата във всички центрове, като 347 от тях са в София.

От 20-ти декември 2016 има изградени две защитени пространства във "Военна рампа" и "Враждебна".

Общият брой на децата, обхванати от дейности по проекта от края на 2016 до сега е 3 739. В тези защитени пространства имат възможност да изучават български, предоставят им се различни образователни услуги, социална закрила и защита.

По време на кръглата маса стана ясно, че в Нидерландия има специална асоциация, която осигурявала пълната интеграция на децата мигранти до навършването им на 18 години. 

Представителите на институциите у нас също застъпиха тезата за необходимост от подобен център. Офелия Кънева, председател на Държавната агенция за закрила на детето заяви, че ще настоява за на два подобни центъра.