Столична община се включва в европейската мрежа за обмен на добри практики Com.Unity.Lab.

Проектът търси решения за справяне с градската бедност и социално изключване чрез овластяване на местните общности.

"Com.Unity.Lab предлага една по-различна перспектива към темата за социалното изключване, която да допълни и развие вече съществуващи политики по отношение на образование, жилища и труд", заяви по време на откриването на проекта Любо Георгиев, директор на ОП "Софпроект - ОГП".

Проектът цели създаването на условия за овластяване на гражданите, живеещи в по-трудни социални условия, така че те самите да имат възможност да предприемат действия и да станат част от промяната, коментира още Георгиев, който е и ръководител на проекта.

В проекта участват 8 европейски града - Лисабон (Португалия), Бари (Италия), Олборг (Дания), София (България), Острава (Чехия), Люблин (Полша), Хага (Холандия) и Лил (Франция).

Водещият партньор е община Лисабон, която споделя своите добри практики от стратегията си за местно развитие за приоритетни територии на интервенция, натрупани в рамките на повече от 10 години.

Екипът на Com.Unity.Lab в София ще съсредоточи работата си върху прилагането на два от ключовите инструменти, успешно приложени от лисабонската община - картиране на приоритетни зони за въздействие и създаване на местни работни групи от заинтересовани страни.