Започна предоставянето на лична помощ за хората с увреждания, съобщават от Министерството на труда и социалната политика.

От 1 септември влезе в сила механизмът "Лична помощ", според който те имат право на индивидуална оценка на своите потребности. Оценката се прави на база изследването на функционалните затруднения на конкретния човек с увреждане, свързани със здравословното му състояние, както и на наличието на бариери при ежедневните и други дейности.

Съгласно заключенията в индивидуалната оценка се издава направление за предоставяне на лична помощ с определен брой часове, заявления за включване в механизма и сключването на договори с асистенти продължава и след 1 септември.

Общините вече приемат заявления за ползване на лична помощ

Общините вече приемат заявления за ползване на лична помощ

Реалното предоставяне на лична помощ ще започне от септември

Право на лична помощ имат: хората с увреждания с право на чужда помощ с определени 90 и над 90% вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност; деца с право на чужда помощ с определени 50 и над 50% вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност; деца без право на чужда помощ с определени 90 и над 90% вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност.

От МТСП поясняват, че броят на ползвателите на лична помощ не е ограничен - право на нея има всяко лице с увреждане, което отговаря на условията, определени в Закона за личната помощ, и на което е изготвена индивидуална оценка на потребностите и му е издадено направление за ползването й.

Заявлението за ползване на помощта се подава в общината по настоящ адрес, като хората с увреждане могат да изберат своя асистент.

Почти 50 000 души са поискали оценка за личен асистент

Почти 50 000 души са поискали оценка за личен асистент

При новия механизъм отпадат други социални плащания от септември 2019 г.

По данни на социалното министерство към края на август са били подадени общо 15 785 заявления за изготвяне на индивидуална оценка на потребностите. До момента издадените направления са 14 784. До 30 август в общините са сключени 4 751 договора с асистенти.

Съгласно закона доставчик на лична помощ е общината по настоящия адрес на ползвателя. Кметовете вписват в регистър ползвателите и асистентите на лична помощ на територията на съответната община.

Когато ползвател на лична помощ е дете с увреждания, което получава 930 лв. месечни помощи, в подаденото заявление-декларация заявителят дава съгласие до 380 лв. от помощта да се превеждат на кмета на общината след определяне на асистент на детето и сключване на трудов договор с асистента.