Партия Зелените поиска отстраняването на главния архитект на София Петър Диков.

Причината за искането, което вече е внесено в деловодството на Столична община, е грубо, съзнателно нарушение на процедурата за екологично съгласуване на
изменението на Общия устройствен план на общината, поясняват от партията.

От там допълват, че Диков преди общественото обсъждане на изменението на ОУП е включил в изменението на плана ски зона Алеко, която е защитена територия в природен парк Витоша.

От там допълват, че при извършване на екологичната оценка и оценката за съвместимост с мрежата от защитени зони, в плана не е присъствал такъв елемент.

Съответно изготвените доклади по екологична оценка и оценка за съвместимост не включват оценка на въздействията на ски зона Алеко.

Според направеното публично изявление на Диков пред Висшия екологичен експертен съвет към Министъра по околна среда и води на 17 юли тази година тя е добавена еднолично по решение на архитекта в плана и по-специално в схемата за туризъм заедно с информационна записка към нея.

С това явно и съзнателно нарушение на процедурата се създават и предпоставки за сериозни нарушения на Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за защитените територии и свързаните Европейски директиви, посочват Зелените.

От там настояват за изключване на ски зоната от всички документи, схеми и карти на общия устройствен план на общината.
Писмото с искане за отстраняване на Диков е изпратено и до премиера Бойко Борисов.

Припомняме, по време на предизборната кампания Зелените събраха близо 50 000 подписа в подкрепа на запазването на целостта на природните паркове Витоша и Странджа, които ще бъдат връчени на новия министър-председател.