Стартира диагностика на сградите в Спортен комплекс "Червено знаме". Това стана във връзка с инвестиционни намерения от Министерство на младежта и спорта. Конструктивното обследване има за цел по безразрушителен метод да определи якостните характеристики на бетона с последващ лабораторен анализ. За тази цел е необходимо да се вземат ядки от носещи конструктивни елементи на спортната зала.

Ще бъдат изготвени анализи въз основа на получените лабораторни резултати, които ще отразят налични дефекти, ще се опишат причините за тяхното възникване по обследваните носещи елементи и ще покажат необходимост от усилването им.

Докладът от конструктивното обследване ще съдържа методи и детайли за възстановяване на конструктивните елементи при необходимост и ще послужи на проектантския екип за изготвяне на технически проект за възстановяване на нормална и безопасна експлоатация на спортния комплекс.

Изпълнителният-директор на търговското дружество "Сердика спортни имоти" ЕАД Евгени Марчев и изпълнителният директор на ПФК "ЦСКА-София" ЕАД Филип Филипов подписаха допълнително споразумение към договора за отдаване под наем на стадион "Българска армия". По този начин двете страни се ангажираха да извършат определени стъпки до 31 декември 2022 г., чрез които да се стигне до изграждането на ново съоръжение в "Борисовата градина".

Министърът на младежта и спорта Радостин Василев обяви, че подписването на допълнителното споразумение става възможно след като на 29 април от футболния клуб са изчистили всички натрупани задължения към "Сердика спортни имоти" ЕАД в размер на 3 138 670,53 лв. Василев обяви, че няма да бъде учредявано съвместно дружество между "Сердика спортни имоти" ЕАД и ПФК "ЦСКА-София" ЕАД. Това ще позволи на инвеститора да използва един обект, който ще построи сам за определен период от време, в който съгласно неговия бизнес план ще реализира освен възвращаемост на средствата и някаква печалба, както и позволява на държавата да не инвестира средства в своя обект, които няма възможност да инвестира в момента, но след известен период от време да придобие собствеността върху този обект, което е и нашата цел, уточни Василев.

До 31 декември трябва да бъдат извадени всички необходими документи, за да започне строителството на първия стадион. Той допълни, че срокът, за който ПФК "ЦСКА-София" ще може да използва съоръжението, зависи от бизнес план, който ще бъде представен от клуба. Василев обяви, че очаква нов инвестиционен план от ПФК "ЦСКА-София" и за базата в Панчарево, която не е обект на подписаното допълнително споразумение.