Българският бизнес едва ли е подготвен за конкуренцията, на която ще бъде подложен за спечелването на обществените поръчки в собствената си страна, след като станем част от Европейския съюз, съобщиха от IDG.BG.

Причинатае, че след датата 1 януари 2007 г. за обществени поръчки в България ще могат да кандидатстват и фирми от останалите страни - членки.

Това означава, че както изпълнителите, така и възложителите на обществени поръчки трябва да бъдат много по-добре запознати с европейските правила на играта.
Първите - за да се конкурират успешно, а вторите - за да не стават мишена на обжалвания и санкции.

По всеобщо мнение влизането на България в ЕС означава, че у нас се е появил нов глобален играч в сферата на обществените поръчки. Новото няма да е толкова в присъствието на водещи компании, колкото в очакваната засилена конкуренция от страна на редица малки и средно големи играчи от останалите страни членки.

За поръчките над определен праг, както и такива за определени дейности ще могат да кандидатстват и компании от всички страни, членуващи в Световната търговска организация. Фактор, който не е без значение за ИТ сектора, защото в него е налице силна конкуренция от компании от САЩ, Тайван, Китай, Индия, Канада и др.