Повечето българи няма да почиват това лято, сочат данни от проучване на "Галъп". 54% от сънародниците ни твърдят, че не планират да почиват през лятото.

44% пък са тези, които планират почивка през сезона. Останалите респонденти все още не знаят. На българското Черноморие плануват да летуват 55% от заявилите, че ще почиват.

Море зад граница смятат да посетят 36%. На планина у нас планират да отидат 26% от решилите да почиват. Останалата част от планувалите да почиват споменават културен, СПА и т.н.

Снимка 360965

Източник: Галъп интернешънъл

Средният брой дни планирана почивка е 10. Повечето българи обаче не искат или не могат да слеят всичките дни почивка. Средните подготвени пари за лятна почивка пък са 1557 лв.

Снимка 360966

Източник: Галъп интернешънъл

Близо 80% от българите са против промени в закона за премествамеите обекти преди туристическия сезон.

На въпрос "Според Вас удачно ли е да се правят промени в закони, свързани с преместваемите обекти, непосредствено преди началото на туристическия сезон" 78% от респондентите отговаря негативно, 19% са съгласни с промените, а 33% не знаят или не могат да отговорят.

Отношението към някои конкретни идеи в тази посока - предложение премахването на обекти на плажа, като се ползва тежка техника, да се състои преди юни месец, като сезонът вече е започнал - остава негативно. Според 74% от отговорилите това ще се отрази негативно. 6% са на обратното мнение. За 18% няма да има особен ефект. Останалите не могат да преценят.

Снимка 360967

Източник: Галъп интернешънъл