През септември 52.2% от управителите на местата за настаняване у нас смятат да предложат на клиентите си алтернативен период за използване на направените резервации, 62.4% имат намерение да намалят цената на пакет услуги, а 47% - на нощувката. Това показва проучване на Националния статистически институт, проведено през октомври за събиране на информация за състоянието на туристическия бизнес по време на епидемичната обстановка в страната.

По отношение на наетия персонал през последния месец се отчита увеличение на ръководителите, предприели основните мерки: "освобождаване/съкращаване", "платен отпуск", "преминаване на непълно работно време" и "неплатен отпуск". Местата за настаняване, които са се възползвали от правителствените мерки за подпомагане на работодателите, пък се увеличават с 3% спрямо предходния месец и достигат 24.4%.

С над 60% намалява броят на отчтените нощувки в туризма в сравнение с 2019 г.

С над 60% намалява броят на отчтените нощувки в туризма в сравнение с 2019 г.

Регистриран е 77% срив при чуждите граждани

През миналия месец 53.2% от управителите отчитат намаление в приходите от дейността си спрямо предходния месец, докато 36.9% посочват, че няма промяна.

В краткосрочен план 46.1% от мениджърите прогнозират, че ще могат да обслужат "до 50%" от разходите за дейността със собствени средства, а 33.2% от тях - "до 100%". Други 20.1% обаче посочват, че няма да могат да се справят сами.

Общо 35.1% от ръководителите смятат да продължат с настоящата си дейност макар и с намален обем, 34.6% от тях смятат да продължат да работят, 24.6% предвиждат временно да преустановят дейността си, а 4.2% прогнозират да я прекратят.