С 4.2% повече са пътуванията на българи в чужбина през октомври тази година в сравнение със същия месец на 2019 г. Това показват данните на Националния статистически институт.

За миналия месец общият им брой е 493 100.

През октомври 2020 г. посещенията на чужденци у нас са 419 100, или с 45.3% по-малко в сравнение с октомври миналата година. Срив е регистриран при пътуванията по всички наблюдавани цели: "почивка и екскурзия" - с 67.7%, "служебна" - с 57.7%, и "други" (вкл. гостувания и транзитни преминавания) - с 22.5%. Транзитните преминавания през страната са 53.1% (222 600) от всички посещения на чужденци в България.

НСИ: 1,3 млн. българи са пътували в пандемията през третото тримесечие на 2020 г.

НСИ: 1,3 млн. българи са пътували в пандемията през третото тримесечие на 2020 г.

94.1%, са пътували само в страната

От общия брой чужденци, посетили страната ни през октомври 2020 г., делът на гражданите от Европейския съюз е 44.7%, или с 53.1% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година. Отчита се спад в посещенията на граждани от всички наблюдавани страни.

Посещенията на граждани от групата "Други европейски страни" намаляват с 30.9%.

През октомври тази година относителният дял на посещенията по цели е, както следва: с други цели - 64.4%, с цел почивка и екскурзия - 21.1%, и със служебна цел - 14.5%.