По данни и прогнози на НИМХ, днес ще започнат слаби превалявания, като по-съществени ще бъдат в Южна България. Очаквани количества на валежите ще са между 2 и 10 л/кв.м., съобщиха от МОСВ.

В петък валежите ще обхванат почти цялата страна. В Южна България очакваното количество на валежите ще е между 5 - 20 л/кв.м,  в  Северна България се очаква тези нива да са между 1 - 10 л/кв.м

На база прогнозираните валежи, днес и в петък се очакват повишения на речните нива в цялата страна, по-съществени ще бъдат в Рило-Родопската област - средното и горното течение на р. Марица и Родопските й притоци, басейна на р. Арда, поречие Места.