Световните разходи за отбрана през 2019 г. надхвърлят 1,8 трилиона долара, съобщава ТАСС, позовавайки се на информационно-аналитичната агенция "Джейнс" (Jane's).

Експерти на агенцията отбелязват, че това се дължи предимно на увеличените разходи за отбрана в Европа.

Най-много отделяме за отбрана в НАТО след САЩ

Най-много отделяме за отбрана в НАТО след САЩ

България е първа по разходи за военна техника и оборудване

Нарастването на световните разходи за отбрана през 2019 г. се е забавило до 1 процент срещу 6 процента през 2018 г. В повечето региони се наблюдава спад, но разходите в тази сфера на европейските страни са се увеличили с 5,2 на сто. Шестте от десетте държави с най-големи увеличения през миналата година са в Европа. Най-бързо са нараснали през 2019 г. разходите за отбрана на България (125 процента). Специалистите отбелязват, че това е свързано със закупените през август осем изтребителя Ф-16 Блок 70.

По оценка на "Джейнс" през следващите 10 г. ежегодният ръст на световните разходи за отбрана ще бъде на ниво 1,5-2%.

Десетте страни с най-големи разходи за отбрана през изминалата година: САЩ (726 милиарда долара), Китай (217 милиарда долара), Саудитска Арабия (57 милиарда долара), Индия (57 милиарда долара), Великобритания (56 милиарда долара), Франция (53 милиарда долара), Германия (48 милиарда долара), Русия (48 милиарда долара), Япония (45 милиарда долара) и Южна Корея (41 милиарда долара). В сравнение с 2018 г. няма промяна в списъка, освен че Германия е на седма позиция, а Япония - девета.

Според експертите общите разходи за отбрана на Европа ще достигнат 300 милиарда долара в следващите две години. До 2005 г. те бяха на ниво 250-275 милиарда долара. През 2019 г. парите за отбрана в страните от Западна и Източна Европа са се увеличили с 4 и 12%.

През 2013 г. източноевропейските държави са отделяли по 4 милиарда долара за отбрана, а през 2019 г. - 10,4 милиарда долара. Предполага се, че сумарно парите за отбрана на държавите от Източна Европа ще се увеличат до 57 милиарда долара към 2030 г. и ще представляват 2,7% от всички разходи в света.