Европейската комисия предложи да се укрепи отбраната и безопасността на ЕС като първи от петте стратегически приоритета през следващия петгодишен политически цикъл (2019-2024 г.). Това става ясно от разпространения от Комисията документ с препоръки към следващия състав на европейския орган и лидерите на Общността.

На 23-26 май в ЕС ще се проведат избори за Европейски парламент. Новият състав на институциите на ЕС ще започне да работи през октомври 2019 г.

Комисията публикува политическите препоръки за бъдещето на ЕС в един многополюсен и несигурен свят преди срещата на ЕС в Сибиу, Румъния, на 9 май 2019 г.

Председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер отбелязва, че за да се развива Европа, страните членки трябва да действат заедно.

Срещата в Сибиу е по предложение на Юнкер. На нея той ще разкрие пътна карта за по-обединена, по-силна и по-демократична Общност.

Общо Комисията е излязла с 471 нови законодателни предложения и 44 от предишни състави на ЕК. От тях 348 са приети или съгласувани от Европейския парламент и Съвета по време на мандата. 90% от случаите са подкрепени от всички страни членки. Европейската комисия е постигнала 20 ключови постижения.

Комисията препоръчва да се предприемат бъдещи действия в пет сфери: съвместни действия в областта на отбраната и сигурността на ЕС; конкурентна Европа, включително модернизиране на единния пазар, фокусиране върху изследвания, иновации, инвестиране в изкуствен интелект и дигитализация; справедлива Европа, включително защита на социалните права; Устойчива Европа чрез модернизиране на икономиката и борба с климатичните промени; Влиятелна Европа - подкрепа за многостранния и базиран на правила световен ред, като ООН остава в центъра.