За първи път от 183 години Дания изплати изцяло държавните си дългове в чуждестранна валута, съобщи АП.

Агенцията се позовава на датското министерство на финансите. С последна поредица от траншове за обща стойност от $1,5 млрд. страната е изплатила дълговете си.

Според данни на датската централна банка страната е изтеглила първия си външен заем през 1757 година, когато получава от банкери в Амстердам и Хамбург половин милион ригсдалера. От 1834 г. до днешния ден в историята на кралството не е имало момент, когато дълговете в чуждестранна валута да са били напълно погасени.

Експерти все пак припомнят, че Дания има няколко емисии от облигации, по които предстоят плащания. Задълженията по тях възлизат на 635 млрд. крони ($92 млрд).