Детската смъртност в Румъния е два пъти по-висока от тази в Европейския съюз. Това се казва в съобщение на "Спасете децата на Румъния", изпратено до AGERPRES.

Според цитирания източник в Румъния има райони, където детската смъртност е двойно по-висока от средната за страната. Тя дори се утроява в сравнение с Букурещ и големите градове, където родилните домове са по-добре оборудвани. Сериозни разлики се наблюдават при сравнение на области като Ботошани и Кълъраш с Клуж и Букурещ.

Така през 2017 г. повечето деца под една година, 95, са загинали в Букурещ, докато в окръг Яш  са регистрирани 59 смъртни случая. В окръзите Сучава и Констанца са загинали 57 деца, Тимиш - 56, а Брашов и Ботошани - 47 деца.

От историческа гледна точка процентът на детската смъртност в Румъния е намалял значително след падането на комунизма: от 8 471 смъртни случая през 1990 г. до 1 386 през 2016 г., съобщават още от "Спсете децата на Румъния".

"Коефициентът на детска смъртност е добър критерий, за да се види не само огромната пропаст в развитието на между Румъния и по-развитите страни от ЕС, но и в цялата страна. Има области, в които коефициентът на детска смъртност е два пъти по-висок от този в големите градове, където има болници с висококачествено медицинско оборудване. Сериозен е проблемът с пренаселеността, липсата на инкубатори. Необходими са постоянни и последователни инвестиции в това отношение", заяви председателят на " Спасете децата на Румъния" Габриела Александреску.

В цитирания източник се споменава, че Румъния се бори със сериозна неспособност да отговори на актуалните потребности от неонатална грижа: въпреки че има нужда от 600 места за интензивна грижа за новородени (30 места на милион жители), само около 300 места са осигурени. 

Недостатъчното медицинско оборудване представлява сериозен проблем в Румъния.