Европейската комисия пусна мобилното приложение Re-open EU, достъпно безплатно за потребители на Android и iOS.

Re-open EU събира на едно място изчерпателна и актуална информация за здравната ситуация, безопасността и мерките за пътуване във всички държави — членки на ЕС, както и в Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария.

Потребителите могат да получат най-актуалната информация за националните карантинни мерки, изискванията за тестване, както и за мобилните приложения за проследяване на контактните лица и предупреждения във връзка с коронавируса.

Информацията е достъпна на 24-те официални езика на ЕС, като се използват проверени данни от Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията и от държавите членки.

Re-open EU е една от мерките, обявени от Комисията в нейния пакет за туризма и транспорта от май 2020 г., за да се помогне на гражданите да пътуват безопасно, при пълно зачитане на здравните насоки.

ЕК пое ангажимент да предоставя информация на всички граждани чрез безплатно приложение, Re-open EU остава лесно достъпно.

ЕК пуска уебсайт за безопасно възобновяване на пътуването и туризма в ЕС

ЕК пуска уебсайт за безопасно възобновяване на пътуването и туризма в ЕС

Предлага информация относно схемите с ваучери за патронаж