Европейската централна банка (ЕЦБ) предупреди, че отговорът в борбата с коронавируса може да възроди страховете от разпадане на еврозоната, информира АФП.

Предприетите от правителствата в еврозоната мащабни фискални мерки в борбата с коронавируса могат да повдигнат въпроси за способностите на столиците да плащат дълговете си и възраждат заплахата държави членки да напуснат еврозоната, подчертава банката в Доклад за финансовата стабилност, който се публикува два пъти годишно.

ЕЦБ подчертава, че ако предприетите на национално и европейско ниво мерки се окажат незадоволителни за запазване на устойчивостта на дълга, пазарната оценка на риска от повторна деноминация може да нарасне допълнително.