Гърция е сред най-слабо подготвените европейски страни за използване на електрически автомобили, според проучване на холандска компания за лизинг на автомобили.

Сред 22-те европейски страни, проучени от LeasePlan, Гърция изпреварва класираната на последно място Полша. От друга страна, Норвегия, Холандия, Швеция и Австрия се считат за най-подготвени.

Финландия, Германия и Португалия отбелязват най-голям прогрес в подкрепата си за електроавтомобилите.

Гърция има много ограничен брой обществени пунктове за зареждане, само 115, от които само 6 имат бързи зарядни устройства. В сравнение с Холандия - 83 196 места, Германия 37 405 и Франция 34 558. Холандия също има най-голям брой пунктове за зареждане на 1000 жители (4.8), следвани от Норвегия (4.5) и Люксембург (1.9).

Липсата на готовност за инфраструктура обяснява поне частично малкия брой електрически и хибридни автомобили, които са закупени през първите девет месеца на 2018 г . само 231, което е най-ниският брой на изследваните 22 страни на глава от населението.

Гърция не субсидира придобиването на електрически автомобили от физически лица или фирми и не предлага по-нисък ДДС за електрически модели. Също така не съществуват стимули, както в други страни, нито от местните, нито от националните власти да предоставят повече точки за зареждане. В Гърция еко колите не плащат пътен данък.