Телескопът на NASA "Кеплер" е открил 219 нови екзопланети, съобщи американската космическа агенция.

Сред тях има 10 планети, които са близки по размери до Земята и се намират в т. нар. "обитаема зона" около звездите им, която е годна за живот. Това означава, че на повърхността им може да има вода в течно състояние - ключов елемент за живота.

По време на мисията си "Кеплер" е наблюдавал общо 4034 обекта, категоризирани като кандидат-планети, като 2335 от тях са потвърдени чрез последващи проучвания.

С десетте новооткрити потенциално обитаеми екзопланети космическите тела от този вид стават близо 50, като данните за над 30 от тях са потвърдени.

NASA откри 7 подобни на Земята планети

NASA откри 7 подобни на Земята планети

Само на 39 светлинни години..

Изследователите отбелязват, че над 80 на сто от всички кандидат-планети и потвърдени екзопланети са открити от "Кеплер".