Ограничаването на емисиите от въглероден диоксид в атмосферата е приоритет в борбата с климатичните промени.

Това е едно от заключенията в доклада на Междуправителствената комисия по промените в климата към ООН, приет от делегатите на провеждащата се в Тайланд конференция по проблемите на глобалното затопляне.

Според доклада тази цел ще се постигне чрез намаляване изсичането на горите и подобряване на енергийната производителност.

Това е третият доклад за тази година от ООН, който има за цел да се предприемат различни политики, за разрешаване на проблема.

Количеството на газовите емисии в света се е увеличило с 70% от 1970 година, като според първоначалните данни през следващите 25 години те ще нараснат с 25% до 90%.

Увеличаването на газовите емисии от своя страна ще породи нарастване на използването на традиционни горива като петрол и въглища, които се смятат за главен енергиен ресурс в света.

Емисиите вредни газове, предизвикващи парников ефект трябва да бъдат намалени до 2015 година, за да бъде предпазен светът от затопляне от над два градуса по Целзий, се казва още в изнесения доклад.

Според специалистите това е най-добрият начин за борба с промените в климата.

В документа се казва още, че ако ООН иска да стабилизира нивата на CO2 на до 2030 година, като това може да струва 0,2% от средния в световен мащаб БВП през тази година.

Всички държави трябва да намалят с 50-85% емисиите въглероден двуокис, които се изхвърлят в атмосферата до 2050 година, за да бъде задържан под контрол процеса на глобално затопляне на климата.