Според ООН, светът не се справя със задачите, свързани с опазването на околната среда. От 90 проблемни сфери напредък има само по 4, предаде Би Би Си.

В 8 от областите положението се влошава. Срез тях е запазването на кораловите рифове.

Като успехи се отчитат подобряването на достъпа до чиста питейна вода и възстановяването на озоновия слой.

Според анализи на Програмата на ООН по околната среда, отсъствието на напредък по голямата част от поставените задачи има отрицателен ефект по отношение на икономиката и на жизненото равнище на населението на планетата.

Експертите на ООН призовават да се приемат спешни мерки на предстоящата през този месец среща на високо равнище по въпросите на устойчивото развитие.
Форумът щ есе състои в Рио де Жанейро.