Папа Франциск заяви, че пандемията от коронавирус е доказала, че "магическите теории" за пазарния капитализъм са се провалили и сега светът се нуждае от нов тип политика, която насърчава диалог и солидарност и отхвърля войната на всяка цена, информира АП.

Франциск представи визията си за света след Covid-19 чрез обединяване на основните елементи на неговото социално учение в нова енциклика Fratelli Tutti (Всички сме братя). Тя бе оповестена в Деня на Св. Франциск от Асизи.

Папа Франциск напусна Ватикана

Папа Франциск напусна Ватикана

Светият отец посети Асизи

Енцикликата е вдъхновена от учението на Свети Франциск и предишните проповеди на папата срещу несправедливостта на глобалната икономика и нейното разрушително влияние върху планетата. Той призовава за по-голяма солидарност и човечност в отговор на днешните проблеми.

В документа Франциск дори отхвърля доктрината на Католическата църква, която оправдава войната като легитимно средство за отбрана, отбелязвайки, че тази концепция се прилага твърде разширително през вековете и вече не е валидна.

"Днес е много трудно да се позоваваме на рационални критерии, установени векове по-рано, за да говорим за възможността за "справедлива война", пише Франциск в най-спорния елемент oт енцикликата.

Папа Франциск с първо пътуване след блокадите и пандемията

Папа Франциск с първо пътуване след блокадите и пандемията

Само до Асизи и без публика

Това е третата енциклика на папа Франциск.

Според него пандемията е потвърдила вярването му, че сегашните политически и икономически институции трябва да бъдат реформирани, за да се отговори на легитимните нужди на най-засегнатите от коронавируса хора. Той смята, че политиците трябва да слушат народните движения, синдикатите и маргинализираните групи, да прокарват справедливи социални и икономически политики.

Уязвимостта на световните системи по време на пандемията демонстрира, че не всичко може да бъде разрешено с пазарна свобода, пише той и допълва, че е наложително да се установи проактивна икономическа политика, която поощрява продуктивно разнообразие и креативност на бизнеса и прави възможно създаването на работни места, а не тяхното съкращаване.

Той заклейми популистките политики на демонизиране и изолиране. Папа Франциск се обяви и срещу неолиберализма.