Въпреки че много статистики показват нетната полза от миграцията, обществените възприятия често са поляризирани и мигрантите се превръщат в изкупителна жертва и са обвинявани за много от проблемите в обществата.

Представените на Световния икономически форум в Давос данни развенчават мита за миграцията.

Миграционното население на глобално ниво се е увеличило като брой, но остава относително стабилно като процент спрямо световното население.

През 1995 г. е имало 174 милиона мигранти, което е 2,8 на сто от световното население в сравнение с 272 милиона мигранти през 2019 г., което е 3,5% от световното население. През 2000 г. е имало 192 милиона мигранти (2,9%), 2005 г. - 221 милиона души (3,2 на сто), 2010 г. - 249 милиона души (3,4%) и 2015 г. - 258 милиона души (3,4%).

52% от международните мигранти са мъже, а 48 на сто - жени.

Повечето международни мигранти (74%) са в трудоспособна възраст (20-64 г.).

Мигрантите са 3,5% от световното население, а са допринесли 9% от световния БВП.