Румъния и България са с най-евтин алкохол в Европейския съюз, показват данни на Евростат.

През 2019 г. цената на алкохола в ЕС е била повече от два пъти по-висока в най-развитите страни членки в сравнение с по-бедните.

Когато нивата на цените в държавите се сравнят със средния индекс на потребителските цени в ЕС, който е 100, резултатите сочат, че цената на алкохолните напитки (спиртни, вино и бира) е най-висока във Финландия (индекс от 191), последвана от Ирландия (182) и Швеция (156).

Най-ниски са цените в Румъния (индекс от 76), България (79) и Унгария (80).

Снимка 495236

Източник: Евростат