Украинският президент Петро Порошенко заяви, че в близко време ще внесе във Върховната рада (парламента) законопроект за едностранно прекъсване на някои разпоредби на Договора за дружба, сътрудничество и партньорство с Русия от 1997 г., съобщи ТАСС.

"Следващата стъпка ще бъде внасяне в украинския парламент на проект на закон за незабавно едностранно прекратяване на действията на отделните положения на Договора за дружба, сътрудничество и партньорство между Украйна и Русия в частта, в която действа този договор несъвместимо с националните интереси на страната, а също и в частта за реализиране на нашето украинско право на самоотбрана", заяви Порошенко при встъпването си на Киевския форум за сигурност.

Порошенко заяви, че същата възможност дава и на Украйна международното право и "вече никой не спори с това, че зад отказа на Кремъл да прекрати агресията срещу Украйна, отделни части от договора са станали анахронизми".

В частност, той даде пример със стратПегическото партньорство с Русия, положението за двустранно сътрудничество с в сферата на военното сътрудничество, а така също и за сътрудничеството с Русия по обезпечаване на държавната сигурност на Украйна.

В същото време президентът на Украйна заяви, че "няма да отмени този договор в цялост".

"Ние само преустановяваме част от договора. Така също в него за Украйна има важно изискване, според което страните уважават своята териториална цялост една на друга, потвърждават ненарушимостта на съществуващите между тях граници. Искам да подчертая, че в съответствие с нормите на международното право, това положение остава в сила, независимо от бъдещото анулиране на отделни части от договора от страна на Радата", допълни той.

Договорът за дружба, сътрудничество и партньорство между Украйна и Русия бе подписан през месец май 1997 г. и започна да действа през април 1999 г. за 10-годишен срок и автоматично подновяване за следващите десетилетия при отсъствие на възражение от страните.

В него се закрепява принципът на стратегическото партньорство, признава се нерушимостта и съществуващите граници, уважава се териториалната цялост и взаимното задължение да не използват територията си в ущърб на другата държава.

През октомври т.г. изтича срока, когато страните са длъжни да заявят намерението си да продължат или разтрогнат действието на договора за идващите 10 години.