Световните разходи за отбрана се увеличиха до 1,917 трилиона долара, показват нови данни на Стокхолмския международен институт за изследване на проблемите на мира (СИПРИ).

Общо за 2019 г. увеличението е 3,6% спрямо 2018 г. и най-големият годишен ръст на разходите за отбрана от 2010 г.

САЩ, Китай, Индия, Русия и Саудитска Арабия са петте държави в света, които са отделили най-много пари за отбрана през 2019 г. Те представляват общо 62% от всички световни разходи. За първи път две азиатски държави са в топ тройката.

Световните разходи за отбрана през изминалата година представляват 2,2 на сто от световния брутен вътрешен продукт, което се равнява на приблизително 249 долара на човек.

Глобалните военни разходи са с 7,2% по-високи през 2019 г. спрямо 2010 г. Това е най-високото ниво от глобалната финансова криза през 2008 г.

Военните разходи на САЩ се увеличиха с 5,3 на сто до общо 732 милиарда долара през 2019 г. и представляват 38% от световните разходи. Увеличението през 2019 г. е колкото всички военни разходи на Германия за посочената година. Ръстът на военните средства в САЩ основно се базира на възприетата представа за връщане на конкуренцията между великите сили.

През изминалата година Китай и Индия са държавите, които са похарчили най-много пари за отбрана в света след САЩ. Разходите на Китай достигнаха 261 милиарда долара през 2019 г. - 5,1% увеличение в сравнение с 2018 г. Индия отчете 6,8% увеличение до 71,1 милиарда долара. Като причини за действията на Индия се посочват напрежението и съперничеството с Пакистан и Китай.

Япония (47,6 милиарда долара) и Южна Корея (43,9 милиарда долара) се нареждат зад Китай и Индия по военни разходи в Азия. Разходите за отбрана в региона се увеличават най-малко от 1989 г.

Германия води в Европа, след като увеличи парите за отбрана с 10% през 2019 г. до 48,3 милиарда долара. Това е най-голямото увеличение сред топ 15-те държави в света през изминалата година. Може да се обясни частично с това, че се е увеличила заплахата от Русия, която се възприема от много страни членки на НАТО. В същото време разходите за отбрана на Франция и Великобритания остават относително стабилни.

Има сериозно увеличение на военните разходи сред страните членки на НАТО в Централна и Източна Европа: например в България увеличението е 127% - предимно заради закупуването на бойни самолети - и 14% в Румъния. Общите военни разходи в 29-те страни членки на НАТО са 1,035 трилиона долара през 2019 г.

През 2019 г. Русия е четвъртата държава в света. Тя увеличи разходите с 4,5 на сто до 65,1 милиарда долара. Това е 3,9% от БВП на страната, което едно от най-високите нива в Европа през 2019 г.