Сключеният на 14 юли 2015 г. Съвместен всеобхватен план за действие (JCPOA), известен като споразумение за ядрената програма на Иран, е под заплаха след решението на САЩ да прекратят изпълнението му. Договорът е сключен между САЩ, Великобритания, Германия, Китай, Франция, Русия и Иран.

В края на 2017 г. президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши да изтегли страната от сделката заради нарушения на "духа" на договора от Иран. В крайна сметка американският президент изпълни заканата си и обяви на 8 май 2018 г., че САЩ няма да изпълняват договора. Решението включва и връщане на санкциите срещу Ислямската република. Останалите държави обявиха, че ще продължат да изпълняват ангажиментите си, докато Иран съблюдава своите.
Правителствата на Великобритания, Германия и Франция официално призоваха Вашингтон да бъдат изключени от санкциите, тъй като се предвижда от август рестрикциите да засегнат всички компании, които правят бизнес с Техеран.

Във връзка с развитието от последните седмици ви предлагаме позицията на Хасан Дотаги, временно управляващ посолството на Ислямска република Иран - София.

Имайки предвид решението на правителството на САЩ да напусне Съвместния всеобхватен план за действие (СВПД) и срещу това, решението на Европейския съюз за запазване на споразумението, това е чудесна възможност да изложа някои точки по този въпрос.

Чистите енергийни източници като ядрената енергия и възобновяемата енергия са приоритет за всички нации, които чувстват климатичните промени и недостига на енергията от изкопаеми горива. Въз основа на това и според изчислителния модел представен от Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), делът на ядрената енергия в енергийната кошница на Иран трябва да бъде 8 до 12. В тази връзка, в програмата за перспективата за двадесет годишно развитие на Иран е споменато, че 12% от 100 000-мегаватовите енергийни нужди на Иран в края на програмата трябва да се осигуряват от ядрени централи.

С пускането в експлоатация на електроцентралата в Бушехр бе сложен край на потреблението от 11 милиона барела нефт и производството на 7 милиона тона замърсяващи газови емисии на година. Тази електроцентрала, като първата АЕЦ в региона на Близкия изток, през м. септември 2011г. беше успешно свързана към електрическата мрежа на страната и след 2 години управлението на тази електроцентрала официално беше предадено на Иран. В продължение на този процес през миналата година започна операцията по строежа на два нови реактора в Бушехр.

След изпълнението на Съвместния всеобхватен план за действие Иран навлезе в нов период в ядрените си дейности с една ясна перспектива, като освен възползване от абсолютното си право за обогатяване на уран и управление на горивния цикъл, страната има намерение да разшири мирните си ядрени дейности и в други области като земеделието и медицината.

Уповавайки се на експертния потенциал и развитата си инфраструктура, която изградихме въпреки несправедливо наложените ограничения, ние, като най-развитата страна в региона в ядрената област, продължаваме мирната си ядрена програма в енергийната и други области и в този процес приветстваме международните сътрудничества, включително в сферата на развитието на стандартите за безопасност и ядрена сигурност.

Относно темата за ядрената безопасност считаме, че действията за укрепване на ядрената сигурност не трябва да попречат на международните сътрудничества в областта на мирните ядрени дейности, широкото използване на енергия, включително програмата за технически сътрудничества. Ролята на МААЕ в областта на ядрената сигурност, имайки предвид суверенитета на страните членки, е жизнено важно. Освен това, споделянето на придобитите знания и опит с цел създаване на инфраструктура за ядрена сигурност е от съществено значение.

Ислямска република Иран разглежда въпроса за ядрената сигурност от по-широката рамка на разоръжаване и Движение за неразпространение на ядрени оръжия. Докато над 80% от наличните ядрени материали са материали, които се използват за военни цели. Липсата на прозрачност в тази област е достойна за съжаление. Свят свободен от ядрени оръжия в сянката на пълното изпълнение на член 6 от Договора за неразпространение на ядрени оръжия (ДНЯО) и реализацията на ядреното разоръжаване, е една неизбежна необходимост и определено една от най-добрите гаранции за ядрената сигурност.

Също така опасността от използването на радиоактивни материали в престъпни деяния или терористични дейности се счита за сериозна заплаха за международната сигурност. Кибератаките срещу ядрените инсталации и дейности, подобно на случая с използването на вируса Stuxnet срещу Иран, е още един тревожен факт във връзка с ядрената сигурност.

Ние вярваме, че повишаването на ядрената безопасност е един от важните световни въпроси и е едно необходимо колективно задължение. Непрекъснатото укрепване на стандартите за безопасност изисква непрекъснатото публикуване на пакети за безопасност от МААЕ, както и улесняване и подобряване на сферите за сътрудничество в тази с област. Иран винаги е поставяла ядрената безопасност на първо място сред приоритетите си и е постигнала значителен напредък в тази сфера. Атомната електроцентрала Бушехр се изкачи нагоре в оценката за безопасност на Световната асоциация на ядрените оператори (ВАНО). В момента ние изпълняваме проекта за укрепване на способностите на системата за ядрена безопасност, включваща създаване на център за ядрена безопасност в сътрудничество с международната общност, като програмите за развитие на един надежден полюс за регионално сътрудничество в тази област са в процес на изпълнение. Ние приветстваме сътрудничеството на Европейския съюз в тази област и вярваме, че това сътрудничество ще допринесе за укрепването на ядрената безопасност в региона.

Освен това сътрудничеството в областта на радиоизотопите, необходими за лечебните центрове, е още една от сферите, която може да се вземе предвид и разбира се е очевидно, че има нужния потенциал за взаимодействие в много от другите области.

В заключение трябва да спомена, че до преди незаконното излизане на САЩ от Съвместния всеобхватен план за действие (СВПД), Ислямска република Иран, въпреки целия натиск и санкции, изцяло изпълни задълженията си по СВПД, ДНЯО и сътрудничество с МААЕ, като същото беше потвърдено от агенцията 11 пъти.

Сега това действие на САЩ се намира пред общественото мнение на хората по света. Светът е свидетел на противопоставянето между изпълнение на обещанията и нарушаване на обещанията, укрепване на мултилатерализма или засилване на унилатерализма, отслабване на международното право или укрепване на международното право, бягство от законите или изпълнение на законите и поради тази причина всички страни по света, с изключение на няколко, както и Европейския съюз, през последните две седмици изрично и многократно потвърдиха своята подкрепа за Съвместния всеобхватен план за действие (СВПД).

Въпреки излизането на САЩ, Ислямска република Иран демонстрира добра воля и отговорност и ще вложи всичките си усилия за запазването на Съвместния всеобхватен план за действие (СВПД). Разбира се при условие, че правата на Иран, включително тези, които произлизат от Договора за неразпространение на ядрени оръжия (ДНЯО), се запазят.