Надзорният съвет на Агенцията за приватизация (АП) взе решение да продаде 51 процент от "Неохим" АД - Димитровград за 100 000 долара. Купувачът е консорциум "НЕОХИМ Инвест". В него участват "Евро Ферт" АД и ливанската фирма "Каримекс Кемикалс Интернешънъл", която е дъщерна фирма на "Каримекс груп" - основен доставчик на фосфати като суровина за химическите заводи в България и Румъния, и износител на българска продукция за арабските страни. "Евро ферт" АД е дружество, учредено специално за приватизацията на димитровградския завод. Според приватизационният договор 30 процента от сумата трябва да бъде платена в деня на подписването на сделката, а останалите 70 000 долара - чрез държавни дългосрочни облигации, емитирани по вътрешния или външния ни дълг, или в други ценни книжа. Купувачът трябва да инвестира за пет години 5.5 милиона долара. Според анализа на АП, заводът за торове "Неохим" АД - Димитровград е конкурентноспособен, макар че в момента поради високите цени на природния газ, дружеството работи с малка част от капацитета си. Във завода работят 1 865 души. Основният проблем са задълженията към "Булгаргаз" ЕАД, които са в размер на 29.803 милиона лева. Агенцията реши да се проведе нов кръг от преговори с кандидат-купувачите на Каскада "Санданска Бистрица" и Каскада "Пиринска Бистрица" - и двете са обособени части от "НЕК" ЕАД. За тях кандидатстваха работническо-мениджърски дружества (РМД). Агенцията ги е задължила да представят разчети за цените на киловатчаса електроенергия в съответните зони, на които считат, че ще могат да продават тока. РМД "Санданска Бистрица" АД трябва да представи заедно със свързаното лице - ОЦК Кърджали, как ще се отрази върху параметрите на приватизационния договор на предприятието поемането на гаранции. Другите условия на АП към РМД-тата са - да не се включва в договора като форсмажорно обстоятелство недостига на вода поради суша, както и да се предостави информация за произхода на средствата на акционерите в РМД с над 10 000 лева участие и за техните кредитори. АП не одобри предложения договор за продажба на пакет акции от капитала на "Балканкар холдинг" и пакети на дъщерните му дружества. За тях кандидатстваше АКБ Корпорация, съвместно с "Альта-Банк", със седалище в Москва. Надзорният съвет на АП е одобрил пускането на остатъчни пакети акции за продажба на фондовата борса. Сред тях са "Тежко машиностроене" АД в Радомир - 24.7 процента, "Рила-Боровец" АД в Самоков - 23 процента, "Ривиера" АД - Варна - 17.5 процента.